Profesjonalizm, doświadczenie, rzetelność

Notariusz Wojciech Rutkowski po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą oraz posiadaną wiedzą gwarantuje poprawność wykonywania czynności notarialnych oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

KANCELARIA


Notariusz Wojciech Rutkowski w mieście Brzeziny prowadzi Kancelarię notarialną, w której odczytuje stronom teksty umów – aktów notarialnych przed podpisaniem oraz dokonuje poświadczeń dokumentów.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Notariusz sporządza akty notarialne, projekty aktów i oświadczeń, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, spisuje protokoły i wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

OPŁATY


Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informacje, ustalić termin spotkania oraz poznać koszty usług notariusza – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.